Zasoby

Dla naszych klientów przygotowaliśmy zestaw materiałów szkoleniowych na temat podstaw teoretycznych i zastosowań analizy akustycznej głosu oraz podstawowych zagadnień związanych z medyczną rejestracją obrazu wideo. Zestawy szkoleniowe są na bieżąco rozszerzane w miarę rozszerzania naszej oferty.

Analiza akustyczna głosu w praktyce laryngologicznej

Autor: dr inż. Marcin Just (DiagNova Technologies)

Część I: Teoretyczne podstawy analizy akustycznej głosu

Niniejsze opracowanie opisuje fizyczno-matematyczne podstawy analizy akustycznej głosu. Objaśnia terminologię używaną w oprogramowaniu firmy DiagNova Technologies, w szczególności w programie DiagnoScope Specjalista, oraz znaczenie wyznaczanych w nim parametrów akustycznych.

Spis Treści:

Część II: Zastosowanie analizy akustycznej w praktyce

Opracowanie to opisuje praktyczne wykorzystanie najważniejszych narzędzi analizy akustycznej głosu z zestawu oferowanego przez program DiagnoScope Specjalista.

Spis Treści:

Część III: Wpływ warunków nagrania na wyniki analizy akustycznej

Analiza akustyczna była do tej pory używana przede wszystkim w dużych ośrodkach klinicznych. Ośrodki te z reguły wyposażone są w dobrej jakości sprzęt nagrywający tj. wyższej klasy mikrofony dynamiczne z dedykowanymi wzmacniaczami. Upowszechnienie analizy akustycznej głosu i wykorzystanie jej do badań przesiewowych wymaga zbadania wpływu warunków w czasie nagrań oraz użytego do nagrywania sprzętu na wyniki analiz. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki prowadzonych przez nas badań nad tym zagadnieniem oraz wypływające z nich wnioski.

Spis Treści:

Medyczna rejestracja obrazu wideo

Autorzy:mgr inż. Anna Racino, dr inż. Marcin Just, dr inż. Michał Tyc, mgr Marzena Zacirka (DiagNova Technologies)

Część I: Podstawowe zagadnienia związane z medyczną rejestracją obrazu wideo

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące przechwytywania (grabowania) w czasie rzeczywistym obrazów z kamer podłączanych bezpośrednio do komputera na potrzeby ogólnie rozumianej endoskopii. Użyta terminologia jest zgodna z terminologią używaną w oprogramowaniu firmy DiagNova Technologies, w szczególności w programie DiagnoScope Specjalista w wersji 1.1.

Wynikiem opisywanego procesu rejestracji (przechwytywania, grabowania) ma być poprawnie utworzony plik na dysku komputera zawierający pojedynczą klatkę lub sekwencję klatek. Szczególny nacisk położony zostanie na działanie w czasie rzeczywistym.

Spis Treści:

Część II: Kimografia

Kimografia jest to obrazowanie pracy fałdów głosowych wykorzystujące rejestrowanie ich zwarć i rozwarć w przedziale czasu, w dowolnie wybranym przekroju poprzecznym fałdów. Kimografia zaawansowana, pozwala na obrazowanie pracy fałdów głosowych na całej długości fałdów na jednym wykresie – fonowibrogramie.

W niniejszym opracowaniu opisana została zasada wykonywania kimografii. Opisano sposób nagrywania materiału wideostroboskopowego tak, aby kimografia mogła zostać w pełni wykorzystana, ponieważ tylko wtedy pozwala na pełną diagnozę. Opisane zostały także sposoby kadrowania materiału wideo, przy wykorzystaniu nowatorskich funkcji, które zostały wykorzystane w programie DiagnoScope Specjalista, wraz z przykładowymi obrazami.

Spis Treści:

Część III: Medyczna rejestracja obrazu wideo w praktyce

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy szczegółowo najważniejsze podstawowe i zaawansowane funkcje realizowane przez oprogramowanie do rejestracji obrazu wideo z kamer endoskopowych na przykładzie programu DiagnoScope Specjalista w wersji 1.1. Pomijamy w tym miejscu opis innych funkcji oprogramowania niezwiązanych bezpośrednio z nagrywaniem wideo, takich jak tworzenie dokumentacji medycznej i zarządzanie danymi pacjentów.

Spis Treści:

Część IV: Szybka kamera

Szybki film czy stroboskopia – dobór optymalnego narzędzia do badania czynnościowego fałdów głosowych

Spis Treści:

Część V: Szybka kamera w praktyce

Szybki film – nagrywanie oraz analiza kimograficzna przy wykorzystaniu nagrania High-Speed na przykładzie programu DiagnoScope Specjalista

Spis Treści: