O nas

Profil działalności

Nasza główna działalność związana jest z rozwijaniem i wprowadzaniem nieinwazyjnych, innowacyjnych i tanich rozwiązań dla diagnostyki medycznej. Pracujemy nad łączeniem różnych metod diagnostycznych w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności diagnozowania przy niskich kosztach.

Pracujemy z danymi medycznymi na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia:

Zbieranie

Zbieramy dane poprzez bezpośrednie nagrywanie (obraz wideo, głos), za pomocą zaawansowanych metod optycznych (OCT) oraz przez pomiar parametrów zmiennoprądowej przewodności tkanek (bioimpedancji).

Analiza

Analizujemy dane cyfrowe za pomocą dobrze znanych metod, jak również naszych innowacyjnych algorytmów.

Prezentacja

Przedstawiamy dane i wyniki z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć grafiki 3D i pełnych możliwości nowoczesnych multimedialnych systemów komputerowych.

Archiwizacja i zdalny dostęp

Umożliwiamy przechowywanie i współdzielenie danych za pomocą systemów baz danych i usług internetowych.

O nas - demo

Rozwiązania

Aby zapewnić maksymalną funkcjonalność i w pełni dopasować się do potrzeb naszych klientów, sami projektujemy i tworzymy całe niezbędne oprogramowanie do współpracy z urządzeniami diagnostycznymi i urządzenia pomiarowe wraz z ich firmware’em.

Nasz najbardziej zaawansowany projekt dotyczy analizy drgań strun głosowych dla diagnostyki laryngologicznej, diagnostyki obrazowej, schorzeń krtani i badań wydolności narządu mowy. Wykorzystujemy w nim doświadczenie naszych specjalistów z ponaddziesięcioletniej współpracy z licznymi ośrodkami foniatrycznymi w całej Polsce i uczestnictwa w państwowych programach badawczych oraz bazę danych z ponad 15.000 nagrań głosu wraz z opisami diagnostycznymi, zebraną za pomocą oprogramowania współtworzonego przez naszych specjalistów. Dzięki temu stworzyliśmy kompleksowe rozwiązanie software’owe dla foniatrii i innych specjalności medycznych: DiagnoScope – program do rejestracji endoskopowego obrazu wideo, akustycznej analizy pracy fałdów głosowych, wraz z innowacyjnym modułem do wspomagania szkolenia głosów śpiewaczych oraz zarządzania dokumentacją medyczną. VoicePrints to nasze oryginalne oprogramowanie do analizy porównawczej próbek głosu pod kątem identyfikacji mówców, zawierające kompleksową analizę spektrograficzną i parametryczną. Równolegle przygotowujemy się do uruchomienia internetowego systemu badań przesiewowych pod kątem wykrywania nowotworów krtani.

Ważnym kierunkiem naszych badań jest rozwój bioimpedancyjnych technik pomiarowych. Stosujemy samodzielnie stworzone dedykowane środowisko programowe do analizy oddziaływania między badanymi tkankami a elektronicznym urządzeniem pomiarowym, umozliwiające również szczegółowe modelowanie przepływu prądu przemiennego w ośrodkach niejednorodnych.

Nasz zestaw narzędzi diagnostycznych wkrótce wzbogaci się o tani system analizy powierzchni oparty na optycznej tomografii koherencyjnej (OCT) i wykorzystujący nasze własne rozwiązanie techniczne skutkujące zwartym i odpornym układem, niezawierającym żadnych ruchomych części. Jego kluczowe cechy to niski koszt i przenośność, co otwiera nowe dziedziny medycyny i techniki dla zastosowań urządzeń wykorzystujących OCT. Pracujemy również nad połączeniem naszych rozwiązań opartych na OCT i bioimpedancyjnych w serię hybrydowych urządzeń dających wyjątkowe możliwości w zastosowaniach medycznych w stomatologii, dermatologii, kosmetologii, jak również technicznych, np. w odpornych na próby oszustwa czytnikach linii papilarnych i obrazowaniu powierzchni.

Nasze rozwiązania znakomicie nadają się do teranostyki. Nieinwazyjne i tanie urządzenia są idealne do ciągłego śledzenia zmian w stanie tkanek lub czynnościach narządów spowodowanych przez leki i inne metody terapeutyczne.

Zespół

Nasz zespół składa się z ludzi posiadających stopnie naukowe oraz rozległą wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach nauki i techniki:

  • optyce,
  • fizyce,
  • medycynie,
  • mechanice,
  • elektronice (w tym elektronice kwantowej),
  • informatyce,
  • analizie obrazów,
  • analizie numerycznej.

Uważamy ścisłą współpracę wewnątrz niewielkiego zespołu ekspertów i będący jej wynikiem optymalny obieg mysli twórczej za klucze do sukcesu w dziedzinie innowacji technicznych.