VoicePrints

VoicePrints – środowisko do analizy porównawczej próbek głosu

VoicePrints to nasze oryginalne środowisko do analizy porównawczej próbek głosu pod kątem identyfikacji mówców, zawierające kompleksową analizę spektrograficzną i parametryczną. Odnajduje zastosowanie w fonoskopii, gdzie wykorzystywany jest do identyfikacji głosu. Nowa ulepszona wersja zawiera wiele nowych rozwiązań, które znacznie usprawniają pracę. W firmie program używany jest do specjalistycznej analizy porównawczej próbek głosu wykonywanej na zlecenie.

Funkcje programu VoicePrints:

 • Podział pracy na dwie części:
  • Edytor próbek – pierwsza część analizy pozwala na podział nagrań na pojedyncze próbki głosu do porównania oraz ich klasyfikację do odpowiednich grup,
  • Analizator próbek – druga część analizy umożliwia poddanie próbek analizie akustycznej, a następnie porównywanie ich ze sobą;
 • Równoległa praca na dowolnej liczbie próbek głosu;
 • Bezpośredni dostęp do wszystkich próbek z analizowanej klasy;
 • Kilkustopniowe (coraz bardziej precyzyjne) wycinanie próbek do porównania z analizowanego nagrania;
  Wycinanie próbek z analizowanego nagrania

  Wycinanie próbek z analizowanego nagrania

 • Podział próbek na klasy do dalszej analizy porównawczej według wypowiadanej frazy lub słowa;
 • Wszystkie analizy dostępne w DiagnoScope;
 • Korekcja próbki z usuwaniem tła i narzędziami do uwypuklania głosu;
  Przykładowy wynik korekcji próbki

  Przykładowy wynik korekcji próbki

 • Zaawansowane porównanie za pomocą standardowych parametrów akustycznych;
  Przykładowy wynik pracy programu VoicePrints

  Przykładowy wynik pracy programu VoicePrints: porównanie parametrów akustycznych

 • Próbka odniesienia – próbka wybierana przez użytkownika, względem której porównywane są pozostałe;
 • Proste kopiowanie wykresów z programu do popularnych edytorów tekstu.