Testowanie oświetlaczy endoskopowych

Firma posiada w ofercie przeprowadzanie testów oświetlenia endoskopowego. Pomiary przeprowadzane są za pomocą własnego specjalnego urządzenia pomiarowego Endo-Light Profiler, które służy do pomiaru charakterystyki strumienia świetlnego oświetlaczy i światłowodów medycznych, końcówek obrazowych endoskopów, laserów, miniaturowych źródeł światła o wąskim strumieniu (diody laserowe, LED).

Wynik pomiaru pozwala na obiektywne stwierdzenie, czy moc oraz rozkład kierunkowy oświetlenia są odpowiednie do uzyskania zadowalających obrazów przechwytywanych z kamery. Wyniki przedstawiane są w postaci trójwymiarowej wizualizacji rozkładu oświetlenia uzyskiwanego z dwóch różnych źródeł światła, co umożliwia w prosty sposób porównanie i ocenę jakości oświetlenia.

Trójwymiarowa wizualizacja porównania rozkładu oświetlenia z dwóch źródeł

Trójwymiarowa wizualizacja porównania rozkładu oświetlenia z dwóch źródeł