Optyczna Tomografia Koherencyjna

Optyczna Tomografia Koherencyjna (OCT)

Tradycyjne metody obrazowania powierzchni obejmują klasyczną interferometrię w skali mikrometrowej oraz klasyczną profilometrię w skali milimetrowej. Opracowana niedawno technika optycznej tomografii koherencyjnej (Optical Coherence Tomography, OCT) wypełnia lukę istniejącą w skali submilimetrowej. W porównaniu z klasyczną profilometrią, cechuje się ona wiekszą zdolnością pomiaru kształtu powierzchni półprzezroczystych, takich jak ludzka skóra. Niestety, stosowane obecnie rozwiązania oparte na OCT są skomplikowane oraz względnie dużych rozmiarów i kosztowne.

Nasz zestaw narzędzi diagnostycznych wkrótce wzbogaci się o tani system analizy powierzchni oparty na OCT i wykorzystujący nasze własne rozwiązanie techniczne skutkujące zwartym i odpornym układem, niezawierającym żadnych ruchomych części. Jego kluczowe cechy to niski koszt i przenośność, co otwiera nowe dziedziny medycyny i techniki dla zastosowań urządzeń wykorzystujących OCT. Pracujemy również nad połączeniem naszych rozwiązań opartych na OCT z naszymi rozwiązaniami bioimpedancyjnymi albo klasycznym obrazowaniem za pomocą kamer w serię hybrydowych urządzeń dających wyjątkowe możliwości w zastosowaniach medycznych i technicznych:

  • w stomatologii – w połączeniu z bioimpedancją do wczesnego wykrywania próchnicy, oraz samodzielnie w protetyce;
  • w dermatologii i kosmetologii – do pomiaru rozmiarów patologicznych zmian skórnych oraz zaawansowanej profilometrii blizn i zmarszczek;
  • w okulistyce – do pomiaru kształtu rogówki przed chirurgiczną korekcją wad wzroku lub do doboru soczewek kontaktowych;
  • w biometrii – do odpornego na próby oszustwa odczytu odcisków palców;
  • w renowacji dzieł sztuki – do zaawansowanej wysokorozdzielczej profilometrii uszkodzeń;
  • w kryminalistyce – do badania mikrośladów.

Zbudowaliśmy już kilka działających prototypów.

Przykładowe obrazy OCT

Przykładowe obrazy z naszego prototypowego urządzenia obrazującego wykorzystującego OCT: opuszka palca, skóra i paznokieć

Przykładowe obrazy OCT

Przykładowe obrazy z naszego prototypowego urządzenia obrazującego wykorzystującego OCT: zęby

Przykładowe obrazy OCT

Przykładowe obrazy z naszego prototypowego urządzenia obrazującego wykorzystującego OCT: wytłaczana plakietka z tworzywa sztucznego

Rozdzielczość naszego urządzenia OCT wynosi obecnie około 20 mikrometrów we wszystkich kierunkach. Skany dwuwymiarowe mogą być łączone w pełne modele trójwymiarowe.