DiagnoStat Specjalista

DiagnoStat – środowisko do wyznaczania parametrów analizy akustycznej

Program DiagnoStat Specjalista pozwala na wyznaczenie parametrów analizy akustycznej dla pojedynczych próbek oraz grupy plików. Wyniki analizy grupy plików mogą być przedstawione w formie tabelarycznej i posłużyć mogą do dalszych analiz statystycznych. Działanie programu opiera się na wykorzystaniu plików generowanych przez oprogramowanie do analizy akustycznej DiagnoScope Specjalista. Podstawową funkcją programu jest jednak wyznaczanie pojedynczych wartości liczbowych opisujących próbkę mowy.

Funkcje programu DiagnoStat Specjalista:

 • Obsługiwane pliki praktycznie dowolnego pochodzenia i dowolnego typu:
  • warunek – istnienie w pliku wyników analizy częstotliwości podstawowej (F0) oraz określonych przedziałów analizy,
  • polecane są pliki *.ost zapisywane w programie DiagnoScope (posiadają wszystkie niezbędne informacje),
  • możliwość wczytywania grupy plików według klasyfikacji pacjentów oraz wizyt stworzonej w programie DiagnoScope;
 • Łatwe operowanie na dużej ilości plików – aktualnie ich liczba ograniczona jest do 200
  Okno główne programu DiagnoStat

  Okno główne programu DiagnoStat

 • Kontrolowanie wyznaczenia F0 oraz przedziałów analizy:
  • pozwala na skontrolowanie poprawności wyznaczenia F0 i określenia przedziałów analizy,
  • w wersji zarejestrowanej – możliwość edycji danych (czyli np. powtórne wyznaczenie częstotliwości podstawowej w wątpliwych przypadkach);
  Okno kontroli oraz edycji wyznaczonych przedziałów analizy

  Okno kontroli oraz edycji wyznaczonych przedziałów analizy

 • Wyznaczenie parametrów niskopoziomowych:
  • niezbędne w przypadku plików *.ost bez wyznaczonych parametrów niskopoziomowych (ciągły przebieg parametrów analizy akustycznej w czasie),
  • w wersji zarejestrowanej – możliwe grupowe wykonanie takich obliczeń i uzupełnienie plików *.ost;
 • Wyznaczanie pojedynczych wartości liczbowych opisujących próbkę mowy:
  • osobna wartość opisująca próbkę wyznaczana dla każdego parametru niskopoziomowego opisującego zmienność parametru akustycznego w czasie,
  • aktualnie wyznaczana jest wartość średnia i odchylenie standardowe dla każdego parametru niskopoziomowego;
 • Wyznaczanie parametru łącznie dla wszystkich przedziałów analizy akustycznej określonych dla danego pliku (np. analiza głosu dla próbki diagnostycznej „aaa-aaa”) lub indywidualnie dla każdego podprzedziału (np. analiza próbek różnogłoskowych typu „aeiouy”).