DiagnoScope Specjalista

Rejestracja obrazu wideo

DiagnoScope – środowisko do analizy głosu i rejestracji obrazu wideo

Program DiagnoScope pozwala na przechwytywanie oraz archiwizację obrazu z kamery endoskopowej lub innego urządzenia obrazującego, w tym aparatu USG oraz przeprowadzenie analizy kimograficznej. Wersja programu DiagnoScope Specjalista, przeznaczona do pracy jednostanowiskowej w małych gabinetach lekarskich, dostępna jest od początku 2010 roku. Wersja DiagnoScope Net, przeznaczona do pracy w sieci komputerowej przy wielu stanowiskach, w większych przychodniach, jest już dostępna.

Charakterystyka programu DiagnoScope Specjalista:

 • rejestrowanie obrazu wideo, serii klatek lub pojedynczych klatek,
 • kimografia,
 • fonowibrogram (phonovibrogram – PVG),
 • parametry ruchu fałdów głosowych,
 • wymiarowanie obiektów na obrazie,
 • korekcja barw, kontrastu, jasności na każdym etapie od nagrania do raportu,
 • dodatkowe ustawienia nagrywania z dźwiękiem lub bez,
 • podgląd danych źródłowych w każdej chwili,
 • tworzenie klasyfikacji pacjentów oraz wizyt,
 • automatyczne tworzenie raportów z możliwością edytowania,
 • zapisywanie informacji o raporcie z kompletem danych na dowolnym nośniku,
 • formularze do badań specjalistycznych,
 • formularze skierowań oraz zaświadczeń,
 • budowa modułowa umożliwiająca indywidualną konfigurację,
 • dodatkowe moduły na zamówienie,
 • zabezpieczenie wszystkich danych przez mechanizm podwójnego zapisu danych,
 • obsługa wybranych kamer HD,
 • wielofunkcyjne sterowanie przyciskiem nożnym,
 • obsługa w języku polskim,
 • praca w środowisku MS Windows 7/8/10/11,
 • na życzenie dodatkowy moduł analizy akustycznej,
 • dowolne formularze badań na zamówienie,
 • możliwe zamówienie instalacji i pełnego skonfigurowania programu u klienta.

Moduły programu DiagnoScope Specjalista:

 • Moduł rejestracji obrazu wideo pozwala na przechwytywanie, edycję oraz archiwizację obrazów z kamery endoskopowej lub każdego innego urządzenia obrazującego (na przykład aparatu USG),
 • Kimografia jest to analiza pracy fałdów głosowych w funkcji czasu w dowolnym przekroju poprzecznym fałdów głosowych, umożliwia rozpoznanie wad pracy fałdów głosowych (na przykład niedomykalność strun głosowych).

Funkcje programu DiagnoScope Specjalista:

 • Nagrywanie sekwencji wideo: nagrywanie możliwe przy wykorzystaniu endoskopu (np. wideostroboskopu) lub innego urządzenia służącego do obrazowania:
  • nagrywanie sekwencji wideo, pojedynczych klatek, serii kilku klatek,
  • korekcja „w locie” jasności, kontrastu i barw,
  • powiększanie,
  • nagrywanie „z wyprzedzeniem” korygujące opóźnienia związane z reakcją człowieka oraz przetwarzaniem i wyświetlaniem obrazu w komputerze,
  • nagrywanie sekwencji wideo z dźwiękiem lub bez (według ustawień);
  fałdy głosowe autofluorescencja

  Przykładowe nagranie badania fałdów głosowych wykonane metodą autofluorescencji

  fałdy głosowe badanie

  Powyższe nagranie badania fałdów głosowych metodą autofluorescencji po korekcji barw

 • Moduł do kimografii: analiza pracy fałdów głosowych przez ocenę ruchów fonacyjnych w przedziale czasu w dowolnie wybranym przekroju poprzecznym fałdów głosowych:
  • analiza na podstawie nagrania zarejestrowanego kamerą stroboskopową (bez specjalistycznego sprzętu),
  • wygodne okno wyboru przedziału czasowego nagrania do analizy kimograficznej,
  • mechanizm umożliwiający półautomatyczne oznaczenie początku i końca fałdu głosowego,
  • podgląd analizy czasowej pracy fałdów głosowych w wybranym przekroju fałdów,
  • dodawanie obrazów przeglądu czasowego do raportu;
  kimografia

  Okno wyboru fragmentu nagrania do kimografii

  analiza czasowa fałdy głosowe

  Okno podglądu analizy czasowej pracy fałdów głosowych

 • Fonowibrogram (phonovibrogram – PVG): mapa niosąca informacje o ruchu krawędzi fałdu w czasie trwania całej analizowanej sekwencji „slow motion”:
  • analiza wykonana na podstawie sekwencji „slow motion”,
  • ocena jakościowa pracy fałdów głosowych,
  • pozwala na skompresowanie danych z całej sekwencji „slow motion” na jednych wykresie,
  • zachowuje wszystkie kluczowe informacje na temat pracy fałdów głosowych,
  • jedna klatka zawiera wszystkie informacje potrzebne do zdiagnozowania pacjenta;
  fonowibrogram

  Okno prezentacji fonowibrogramu; nieprawidłowa praca fałdów głosowych (częściowa niedomykalność)

 • Parametry ruchu fałdów głosowych: opisy ilościowe ruchu fałdów głosowych:
  • analiza wykonana na podstawie sekwencji „slow motion”,
  • informacje na temat ruchu fałdów głosowych przedstawione w formie wykresów:
   • amplitudy ruchu fałdów głosowych – ocena skuteczności pracy fałdów głosowych,
   • stosunku czasu otwarcia do czasu zamknięcia w każdym przekroju fałdów wyrażony w procentach,
   • wartości stosunku amplitudy ruchu środka szpary głośni do amplitudy szerokości szpary głośni,
   • prezentujących wyniki pracy modułu fitowania krawędzi fałdu w celu określenia różnicy fazy ruchu pomiędzy fałdami,
  • precyzyjnie opis stopnia niedomykalności fałdów głosowych;
  praca fałdów głosowych parametry

  Okno prezentacji parametrów pracy fałdów głosowych; podgląd wyznaczonych granic fałdów, podgląd różnicy fazy

  parametry fałdy głosowe

  Okno prezentacji parametrów pracy fałdów głosowych; amplituda pracy fałdów, stopień zamknięcia fałdów, asymetria pracy fałdów

 • Edycja nagrania wideo: wybór klatek z sekwencji wideo pozwala na zebranie odpowiednich zdjęć umożliwiających diagnostykę
  • wygodne okno do wyboru obrazów oraz intuicyjna obsługa (alternatywą jest osobne duże okno służące do wyboru klatek),
  • możliwość odtwarzania spowolnionego (klatka po klatce) ułatwia zbieranie zdjęć;
  klatki wideo

  Okno umożliwiające wybór klatek wideo

 • Wymiarowanie: pomiar długości, szerokości, obwodu i pola powierzchni wybranego obiektu na obrazie
  • określanie skali przed pomiarem na podstawie obiektu o znanych wymiarach (np. linijka),
  • proste zaznaczanie obiektu za pomocą punktów,
  • pomiar pola powierzchni obiektu,
  • dodatkowe ustawienie procentowych wartości długości;
  wymiarowanie obiektu

  Okno wyznaczania skali do wymiarowania obiektów

  wymiarowanie

  Okno wymiarowania obiektów

 • Podgląd danych źródłowych: pozwala w każdej chwili odtworzyć nagranie odpowiadające klatce umieszczonej w kartotece
  • przejrzyste okno podglądu nagranych sekwencji wideo, serii klatek oraz pojedynczych klatek,
  • możliwość odtworzenia wszystkich nagranych sekwencji w każdej chwili;
  odtwarzanie wideo

  Okno podglądu danych źródłowych umożliwiające odtworzenie nagrania

 • Edycja klatek z sekwencji wideo: na różnych etapach tworzenia raportu, umożliwia odpowiednią korekcję zdjęć, czyli
  • dopasowywanie jasności, kontrastu i barw,
  • powiększanie,
  • zaznaczanie wybranych fragmentów kolorem;
  raport zaznaczanie fragmentów

  Okno zaznaczania wybranych fragmentów za pomocą markera

 • Zaawansowane półautomatyczne, konfigurowalne tworzenie raportów:
  • automatyczne tworzenie formularzy z szablonów,
  • automatyczne wypełnianie formularze wybranymi obrazami,
  • redagowanie za pomocą wizualnego edytora,
  • szybkie wklejanie wybranych obrazów do raportu z listy;
  raport automatyczny

  Okno raportu wygenerowanego automatycznie

 • Zastosowanie do diagnostyki ultrasonograficznej:
  • dowolne formularze tworzone na życzenie klienta ułatwiają szybki i dokładny opis badania,
  • dysponujemy przykładowymi formularzami dla USG (w tym dla ginekologii);
  usg dopplerowskie

  Przykładowa klatka z badania metodą USG dopplerowskiego

  badanie usg

  Klatka z badania USG z zaznaczonym za pomocą markera fragmentem

  usg raport

  Raport z przeprowadzonego metodą USG badania

 • Zastosowanie do endoskopii przewodu pokarmowego:
  • dowolne formularze tworzone na życzenie klienta ułatwiają szybki i dokładny opis badania,
  • zbieranie obrazu przy wykorzystaniu elastycznego endoskopu z endoskopowym torem wizyjnym (kamerą);
  endoskop badanie przewodu pokarmowego

  Przykładowy raport z badania przewodu pokarmowego przy pomocy endoskopu

 • Dodatkowe dokumenty:
  • tworzone na zamówienie skierowania i zaświadczenia lekarskie,
  • szybki dostęp z okna głównego programu,
  • prosta edycja formularzy według potrzeb;
  skierowania zaświadczenia lekarskie

  Okno wystawiania skierowań oraz zaświadczeń lekarskich

 • Zarządzanie kartoteką: pozwala na przechowywanie danych, uzupełnianie i porównywanie raportów
  • przechowywanie danych pacjentów oraz kart wizyt,
  • tworzenie klasyfikacji pacjentów oraz wizyt,
  • natychmiastowy dostęp,
  • łatwe przeglądanie,
  • funkcje porównywania danych,
  • uzupełnienie już istniejącego raportu.
  lista pacjentów raport

  Okno główne programu z listą pacjentów oraz podglądem raportów z wizyt

Program DiagnoScope do zastosowań foniatryczno-laryngologicznych może być wzbogacony na życzenie klienta o zaawansowane moduły analizy głosu.

Wymagania sprzętowe:

 • Minimalne (dla nagrywanego sygnału wideo o rozdzielczości do 720x576)
  • Procesor co najmniej 2-rdzeniowy, taktowany min. 2000 MHz: Intel i3, AMD Ryzen 3,
  • Pamięć RAM co najmniej 2048 MB (zalecane 4096 MB, zwłaszcza w przypadku wykonywanych analiz kimograficznych),
  • System operacyjny MS Windows 7/8/10 32-bitowy lub 64-bitowy,
  • Zintegrowana karta grafiki zgodna z DirectX 9 i 11 (preferowana - Intel), lub dowolna niezintegrowana karta grafiki (zalecana - NVidia) zgodna z DirectX 9 i 11,
  • Urządzenie przechwytujące analogowy sygnał wideo (grabber wideo) zgodne z DirectShow (DirectX 9), zewnętrzne (USB) lub w postaci karty rozszerzeń,
  • 24 (32) bitowa głębia koloru i rozdzielczość ekranu co najmniej 1366×768 pikseli.
 • Minimalne (dla nagrywanego sygnału wideo o rozdzielczości HD (1280x720))
  • Procesor co najmniej 4-rdzeniowy, taktowany min. 3600 MHz: Intel i3, AMD Ryzen 3,
  • Pamięć RAM co najmniej 4096 MB (zalecane 8192 MB, zwłaszcza w przypadku wykonywanych analiz kimograficznych),
  • System operacyjny MS Windows 7/8/10 64-bitowy,
  • Zintegrowana karta grafiki zgodna z DirectX 9 i 11 (preferowana - Intel) lub dowolna niezintegrowana karta grafiki (zalecana - NVidia) zgodna z DirectX 9 i 11,
  • Urządzenie przechwytujące cyfrowy sygnał wideo (grabber wideo) zgodne z DirectShow (DirectX 9), zewnętrzne (USB 3.0) lub w postaci karty rozszerzeń,
  • Zalecane dwa dyski: 240 GB SSD na system operacyjny i 1 TB HDD na dane,
  • 24 (32) bitowa głębia koloru i rozdzielczość ekranu co najmniej 1280×720 pikseli (zalecane 1920x1080).
 • Minimalne (dla nagrywanego sygnału wideo o rozdzielczości FHD (1920x1080))
  • Procesor co najmniej 8-rdzeniowy lub 6-rdzeniowy z 12 wątkami sprzętowymi, taktowany min. 3800 MHz, częstotliwością turbo min. 3800 MHz (np. Intel i7, AMD Ryzen 5),
  • Pamięć RAM co najmniej 8192 MB,
  • System operacyjny MS Windows 7/8/10 64-bitowy,
  • Zintegrowana karta grafiki zgodna z DirectX 11 (preferowana - Intel) przy dodatkowym warunku dwukanałowej pracy pamięci RAM w komputerze,
  • lub dowolna niezintegrowana karta grafiki (mocno zalecana - NVidia) zgodna z DirectX 9 i 11 i wyposażona w 1GB pamięci GDDR,
  • Urządzenie przechwytujące cyfrowy sygnał wideo (grabber wideo) zgodne z DirectShow (DirectX 9), zewnętrzne (USB 3.0) lub w postaci karty rozszerzeń,
  • Zalecane dwa dyski: 240 GB SSD na system operacyjny i 2 TB HDD na dane,
  • 24 (32) bitowa głębia koloru i zalecana rozdzielczość ekranu 1920×1080 pikseli.

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z możliwościami programu i jego obsługą. Opisane są one szczegółowe w instrukcji użytkownika, którą można bezpłatnie otrzymać w postaci elektronicznej, pisząc na adres e-mail serwis@diagnova.pl.

ulotka

Ulotka reklamowa dotyczącą programu DiagnoScope Specjalista.

ulotka

Ulotka reklamowa dotyczącą programu DiagnoScope Specjalista dla obrazowania ultrasonograficznego oraz endoskopowego.