Oferta

Oprogramowanie

W tej dziedzinie stworzyliśmy specjalistyczne oprogramowanie dla diagnostyki w foniatrii i laryngologii oraz innych specjalności medycznych, oprogramowanie do szkolenia śpiewaków, a także oprogramowanie do identyfikacji mówców.

DiagnoScope Specjalista (rejestracja obrazu wideo i analiza głosu)

Ta wersja programu jest już dostępna na rynku i znajduje zastosowanie w gabinetach foniatryczno-laryngologicznych oraz w innych specjalnościach medycznych, gdzie niezbędna jest rejestracja danych z urządzeń obrazujących, np. w diagnostyce ultrasonograficznej. Podstawowe możliwości:

 • Rejestracja obrazu - pozwala na łatwe i wygodne przechwytywanie oraz archiwizację obrazów z kamery endoskopowej lub innego urządzenia obrazującego dzięki funkcjom:
  • nagrywanie sekwencji wideo
  • edycja nagrania wideo
  • podgląd danych źródłowych
  • edycja klatek z sekwencji wideo
  • wymiarowanie obiektów
 • Kimografia – analiza pracy fałdów głosowych przez obrazowanie ich zwarć i rozwarć w przedziale czasu w dowolnie wybranym przekroju poprzecznym fałdów głosowych,
 • Fonowibrogram i parametry ruchu fałdów głosowych – funkcje rozszerzające moduł kimografii o możliwość wyznaczania parametrów ruchu fałdów głosowych oraz prezentację fonowibrogramów (phonovibrogram – PVG),
 • Formularze do badań specjalistycznych, m.in. USG – tworzone są na zamówienie klienta, umożliwiają prosty i szybki opis dowolnego standardowego badania,
 • Endoskopia przewodu pokarmowego – archiwizacja obrazów z elastycznego endoskopu z endoskopowym torem wizyjnym w badaniu gastroskopowym,
 • Analiza głosu – (moduły dla specjalności laryngologia/foniatria) – oryginalne oprogramowanie do pełnej analizy głosu z nowymi zaawansowanymi i rozszerzonymi modułami, które pozwala na dokonanie przejrzystej analizy nagranego głosu, przy wykorzystaniu odpowiednich parametrów oraz funkcji:
  • nagrywanie głosu
  • analiza częstotliwości podstawowej (F0)
  • filtracja odwrotna
  • oscylogramy i spektrogramy wielu rodzajów
  • analiza parametryczna
  • analiza formantowa
  • pole głosowe
 • Moduł analizy głoski „a” – analiza diagnostyczna głosu na podstawie przedłużonej fonacji samogłoski „a”,
 • Moduł analizy dowolnej frazy – analiza diagnostyczna głosu na podstawie dowolnego zwrotu lub zdania,
 • Moduł analizy długiej frazy – pozwala na nagranie długiej frazy, bądź całego wypowiadanego tekstu celem późniejszego przeprowadzenia analizy diagnostycznej głosu,
 • Moduł analizy wydolnościowej – analiza wydolnościowa narządu głosu na podstawie pomiaru czasu możliwie jak najdłuższej fonacji oraz parametrów długookresowych,
 • Moduł analizy obciążeniowej głosu – analiza obciążeniowa głosu określa zmiany wartości parametrów akustycznych w czasie czytania długiego tekstu,
 • Moduł analizy głosów śpiewaczych – ocena głosów śpiewaczych, wspiera ćwiczenia emisji głosu, a także pozwala na rozpoznanie zaburzeń głosu, takich jak dysfonia,
 • Moduł analizy segmentowej mowy – analiza kilka razy powtarzanej samogłoski, zwrotu lub zdania, do analizy niepłynności mowy (ocena jąkania),
 • Zaawansowane półautomatyczne tworzenie raportów – do wszystkich badań,
 • Zarządzanie kartoteką pacjentów.

DiagnoScope Specjalista Net (rejestracja obrazu wideo i analiza głosu)

Rozszerzona odmiana wersji Specjalista jest już dostępna na rynku; ta wersja pozwala na pracę w sieci komputerowej, przeznaczona dla większych placówek medycznych oraz dla placówek oddalonych od siebie, które wymagają tej samej bazy danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej widocznej na wielu komputerach. Podstawowe możliwości:

 • Analiza akustyczna głosu oraz rejestracja obrazu wideo – dostępne wszystkie moduły wersji jednostanowiskowej Specjalista,
 • Praca w sieci komputerów – pozwala na założenie wspólnej bazy danych pacjentów oraz przechowywanie dokumentacji medycznej
 • Mechanizm podwójnego zapisu danych – do ciągłego i bezobsługowego zabezpieczania danych, zabezpiecza dane multimedialne oraz raporty wynikowe ze wszystkich badań,
 • Bezpieczeństwo przechowywania danych – istotne dane zawsze istnieją w dwóch egzemplarzach: na serwerze i jednej ze stacji roboczych, co poprawia ich bezpieczeństwo,
 • Tworzenie recept – moduł pozwalający na tworzenie (łącznie z odpowiednimi kodami kreskowymi), wypełnianie oraz drukowanie recept.

DiagnoStat Specjalista

Program DiagnoStat Specjalista pozwala na wyznaczenie parametrów analizy akustycznej dla pojedynczej próbki lub grupy plików. Wyniki analiz przedstawiane są w formie tabelarycznej i posłużyć mogą do dalszych analiz statystycznych. Działanie programu opiera się na wykorzystaniu plików generowanych przez oprogramowanie do analizy akustycznej DiagnoScope Specjalista.

VoicePrints

Program VoicePrints stosowany jest do analizy porównawczej próbek głosu. Znajduje zastosowanie w fonoskopii do identyfikacji mówców na podstawie nagrań. Program w tej chwili używany jest do specjalistycznej analizy porównawczej próbek głosu wykonywanej na zlecenie.

Niskopoziomowe moduły analizy głosu

Moduły analizy głosu stworzone przez założycieli firmy, wykorzystywane są w aplikacjach innych producentów od 2002 roku.

Sprzęt

ALI Cam-HS1

ALI Cam-HS1 – szybka kamera

Szybka kamera ALI Cam-HS1 nagrywająca w "slow motion" do współpracy z endoskopem sztywnym, przeznaczona do rejestrowania pracy fałdów głosowych.

ALI Lum-MF1

ALI Lum-MF1 – oświetlacz endoskopowy

Wielofunkcyjny oświetlacz endoskopowy ALI Lum-MF1 o bardzo wysokiej jasności przeznaczony do specjalistycznej diagnostyki krtani. Umożliwia diagnostykę czynnościową krtani za pomocą szybkiej kamery.

ALI Lum-C1

ALI Lum-C1 – oświetlacz endoskopowy

Oświetlacz endoskopowy ALI Lum-C1 o bardzo wysokiej jasności. Zapewnia strumień światła o natężeniu niezbędnym do rejestracji pracy fałdów głosowych przez szybka kamerę.

Endo-Light Profiler

Urządzenie pomiarowe Endo-Light Profiler wraz z dedykowanym oprogramowaniem do pomiaru charakterystyki strumienia świetlnego oświetlaczy i światłowodów medycznych, końcówek obrazowych endoskopów, laserów, miniaturowych źródeł światła o wąskim strumieniu (diody laserowe, LED).

DiagNova Audio Interface – cyfrowy interfejs audio

Do oferty dołączyliśmy nowy interfejs audio DiagNova Audio Interface dedykowany do analizy akustycznej głosu.

Optyczna Tomografia Koherencyjna (OCT)

Rozdzielczość naszego urządzenia OCT wynosi obecnie około 20 mikrometrów we wszystkich kierunkach. Skany dwuwymiarowe mogą być łączone w pełne modele trójwymiarowe.

Usługi

Instalacja specjalistycznego oprogramowania

Instalacja programu DiagnoScope bezpośrednio u klienta wraz z pełną konfiguracją i dostosowaniem do dostępnego sprzętu obrazującego. W ofercie także przygotowanie specjalistycznych formularzy badań na zamówienie klienta.

Testowanie oświetlaczy endoskopowych

Pomiar oświetlenia dedykowanym oprogramowaniem do pomiaru charakterystyki strumienia świetlnego oświetlaczy i światłowodów medycznych, końcówek obrazowych endoskopów, laserów, miniaturowych źródeł światła o wąskim strumieniu (diody laserowe, LED).

Szkolenia

Szkolenia z dziedziny analizy akustycznej głosu oraz rejestracji obrazu wideo. Tematyka obejmuje zagadnienia poruszane w materiałach szkoleniowych wraz z ćwiczeniami praktycznymi.