Kontakt

Dane teleadresowe

DiagNova Technologies sp. z o.o.
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław

Wrocławski Park Technologiczny
Budynek Beta, II piętro pok. 201
Wjazd od strony ulicy Austriackiej
E-mail:
biuro@diagnova.pl
Telefon:
71 798 57 25
Dane rejestrowe:
NIP 8942962996
REGON 020887163
KRS 0000626237 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy)
Kapitał zakładowy 77.550,00 zł